Παπαδόπουλος Νίκος

kr

  • Level 2 Partner (Guerrila Tactical Strength)
  • Guerrilla Insructor Course 2018
  • Graduate Level (Krav Maga Guerrilla)
  • Graduate Level ( Krav Maga Global KMG)
  • Practition Level 5 (IKMF)
  • Mαύρη ζώνη 1 dan kick boxing (ΕΟΜΑ)
  • Half Black Belt Tae Kwon Do ( WTF)
  • Level 1 Nature Core Fitness Instructor